Pell _ mell

به وب قاطی پاتی خوش آمدید

قلب

قلب

آن نقطه است که نباید هرگز نگاه از آن گرفت

از آن دسته است که با نگاه برگرداندنی

راهش را گم میکنی

دیگر حرف دلت را درست نمیشنوی

به بیراهه میروی

وقتی

تو راه این زندگی

وقتی به یه دوربرگردان رسیدی

نه راحت ازش بگذر....نه راحت دور بزن و برگرد

​​​​​​اول بسنجن کسی جلوتر از این دوربرگردان منتظر نشسته

اگه کسی نبود برگرد ... تا وقتی کسی منتظر توست

حق جا زدن و برگشتن نداری.

،،،،،،،

در این وادی بی سامان

در این شهر پر از حیوان 

کسی از بهر همراهی نمی یابم

و باور کن

که این تنها شدن ها 

به روزی آتشین ختم اند

که من آن روز میمیرم 

یه لحظه

یه لحظه بیخیال همه چیز شو

نه لازم پنجره ای باز بشه

نه لازم به جایی سفر کنی

کافی است لحظه از دغدغه ها دست بکشی

خود زیبایی آن لحظه را می یابی

((در هر حوالی ای ....در هر لحظه و ثانیه ای))

​​​​​​((شاهکار و زیبایی رخ میدهد))

((چشم باز کن))

((این اجرا بحر چشمان تو است))

 

ایمان چسبی

میدونید همونقدر که مامان بزرگا به معجزه چایی نبات ایمان دارن

داداش کوچیکه بنده به چسب ایمان داره

اونقدر که وقتی سر ماهی قرمز مون رو کنده بود بدو بدو اومده بود به سرش چسب بزنیم بچسبونیمش به بدنش تا زنده بشه براش شنا کنه😊

 

 

 

 

یه چیزایی

یه چیزایی هست ملایمت نمیطلبن

مثل وقتی یه پروانه پیله اشو پاره می‌کنه

نمی‌تونیم پیله اشو باز کنیم تا بخاطر پاره کردن اون بافتهای ابریشمی سختی نکشه

پروانه ای که خودش پیله اشو باز نکنه هرگز فرصت پریدن و بال زدن پیدا نمیکنه

اون جوجه ای که از درون به پوسته محکم تخمش نوک میزنن و فشار وارد می‌کنه

داره اولین مرحله خودساختگی اشو طی میکنه

اگه ما تخم رو بشکنیم که سختی نکشه دیگه یه زندگی نرمال و خودساخته نخواهد داشت

وابسته به دیگران رشد می‌کنه

اون آدمی که به بهانه معلولیت از تمرین زیاد کنار میکشیمش و بهش سخت نمی‌گیریم همیشه یه معلول باقی می مونه بدون اینکه روزهای افتخار و سربلندی در انتظارش باشند.

اون کربنی که فشار و گرما نبینه الماس نمیشه

همیشه ملایمت خوب نیست

گاهی باید سخت بود

این برای  پیشرفت عزیزانمون لازمه

 

 

?Who are you

 

گاه لازم است انسان نه از دیگران که از خود بپرسد

``تو کیستی؟`` 

آدم گاهی برای خودش هم غریبه میشود

بس که خود را به فراموشی سپرده

یا روزی آنقدر در دنیای اطراف غرق می‌شود که تغییر خود را نمی‌فهمند

برای خودمان غریبه محسوب میشویم

گاه به خودمان برگردیم شاید دمی دلمان را برای خود باز کنیم 

آدم گاهی از خودش هم گله دارد

بیخیال دیگران که گلگی ها و شکایاتمان را گوش نمی‌دهند

خود به حرف های درونمان گوش دهیم

این کافی نیست که تعریفت از خود تنها اسم و سنی باشد که تا به امروز آن را طی کردی

 

 

 

 

چالش Alex Ai

«قلب زنگ زده ام می‌تونه بشنوه»

«پژواک ها را»

«از روزی که از دست دادمش»

«اشتیاقم را»

.........

در بین دهلیز و بطن های قلبم

اصوات پژواک میشوند 

و در گوشم میپیچند

اشتیاق زندگیتان

آرزوها

امیدها

ترسها

کمک هایی که خواستارشان بودید

آنچه که امید شما برای ادامه بادام

​​​​​​شاید قلبم جای خالی اشتیاقم را 

با آنها پر میکند.

 

مرجع چالش

شاملو

فرش قرمز

خب خب

سلام و درود و خیر مقدم

قاطی _پاتی

  بار دیگر فرش قرمز خودش رو پهن کرده

باشد دوران خوبی را در این تابستان کرونایی با هم داشته باشیم.

 

 

 

این وب سبک و موضوع مشخصی ندارد پس انتظار هر چیزی را از آن داشته باشید.
اینجا محل خاطره ها و خاطره سازی های جدید است.
از مشاجره خودداری نمایید.(سابقه مشاجره نداشتیم ولی کار از محکم کاری عیب نمیکنه)
Designed By Erfan Powered by Bayan